Wybory uzupełniające 2013 Tropie
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Wybory -> Wybory uzupełniające 2013 Tropie <- Jesteś tu

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY GRÓDEK n/DUNAJCEM

zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. w okręgu wyborczym Nr 3


WYNIK WYBORÓW


 img.iap.pl/s/631/200267/Edytor/Obwieszenie_KW.pdf


Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem uprzejmie informuje, że informacje na temat wyborów uzupełniających w gminie Gródek nad Dunajcem są publikowane na serwerze Państwowej Komisji Wyborczej - Nowy Sącz:

nowy-sacz.pkw.gov.pl/wybory-uzupelniajace-2-23243/wybory-uzupelniajace-do-rady-gminy-grodek-n-dunajcem.html

Zachęcamy wszyskich zainteresowanych do zapoznania się z nimi


Uchwała w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Roztoce-Brzezinach

img.iap.pl/s/631/200267/Edytor/File/2013/2013-04-08-12-49-21-03.pdf

img.iap.pl/s/631/200267/Edytor/2013-04-08-12-50-26-03.pdf

 


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Gródek n/Dunajcem

zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Gminna Komisja Wyborcza w Gródku nad Dunajcem podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 3

 

Lista nr 1 – KWW JÓZEFA WOLAKA

 

1.

WOLAK Józef Jan, lat 55, zam. Tropie

 

 

Lista nr 2 – KWW NASZA WIEŚ TROPIE

 

1.

MRZYGŁÓD Wiesław, lat 46, zam. Tropie

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

z dnia 27 marca 2013r.

 

 

O numerze i granicach obwodu głosowania Nr 2 oraz o  wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 28 kwietnia 2013r.

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/178/2002 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 12 sierpnia 2002 r. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do  publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych w wyborach wyznaczonych na dzień 28 kwietnia 2013r.

 

 

 

 

Nr Obwodu

 

          Granice obwodu

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

   2

Sołectwo Roztoka - Brzeziny

Sołectwo Tropie

Szkoła Podstawowa w Roztoce - Brzezinach

 

 

 

Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu 28 kwietnia 2013r. w godzinach od 8:00 do 22:00

                                                                                                 WÓJT GMINY

                                                                                                    /-/ mgr inż. Józef Tobiasz

 

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 6 marca 2013r.

o okręgu wyborczym Nr 3, jego granicach  i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu  wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

         Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176,poz.1190) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem uchwałą Nr XXVI/165/2002  z dnia 25 czerwca 2002r. utworzyła następujące okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Informuje również o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem wyznaczonych na dzień 28 kwietnia 2013r.

 

Numer okręgu

 

                     Granice okręgu

 

Liczba wybieranych Radnych

 

3.

 

Sołectwo Tropie

 

 

                     1

 

Siedziba Gminnej Komisji  Wyborczej mieścić się będzie w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy tel. (018)440-10-35

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                      /-/ mgr inż. Józef Tobiasz

 


 

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie