MAM SZANSĘ

Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje projekt pn MAM SZANSĘ

Projekt obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających dla dzieci klas I-III.

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach projektu: MAM SZANSE! realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie