Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie <- Jesteś tu

 

Nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Wszystko na temat nowych zasad można przeczytać w załączonych poniżej materiałach informacyjnych oraz w podjętych przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem uchwałach wprowadzających nowy system gospodarki odpadami.

I. Prezentacja.

II. Ulotka informacyjna.

III. Wzór deklaracji.

IV. Uchwały Rady Gminy:

 

1.    1. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1458  Ogłoszony: 2013-02-15/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1458

 

2.    2. Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1459 Ogłoszony: 2013-02-15/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1459

 

3.    3. Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1471 Ogłoszony: 2013-02-15/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1471

 

4.    4. Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1460 Ogłoszony: 2013-02-15/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1460

 

5.    5. Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1482  Ogłoszony: 2013-02-18/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1482

 

6.    6. Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

/DZ. URZ. WOJ. 2013.1472 Ogłoszony: 2013-02-15/

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1472

 


 

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie