Postępowanie z zalanymi pomieszczeniami i przedmiotami
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Bezpieczeństwo -> Powódź -> Postępowanie z zalanymi pomieszczeniami i przedmiotami <- Jesteś tu

Informacja dla powodzian - postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku

Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi:

  1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp.
  2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.
  3. Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie należy zdezynfekować. Wskazana jest dezynfekcja pomieszczeń nawierzchni do przy-gotowywania i przechowywania żywności. Do tego celu można stosować preparaty powszechnie dostępne, używane w gospodarstwie domowym (np. środki do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie należy zmyć wodą pitną.
Wszystkie pomieszczenia zanieczyszczone fekaliami, powinny być dezynfekowane, po uprzednim usunięciu zanieczyszczeń i umyciu powierzchni.


Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.

UWAGA: Do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych nie stosuje się  lizolu, wapna chlorowanego, ogranicza się stosowanie podchlorynu sodu.
Ze względu na zagrożenie środowiska, wskazane jest ograniczenie stosowania preparatów zawierających chlor. Pomieszczenia po dezynfekcji należy odpowiednio wywietrzyć.

Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku:

     Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie zdezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie.
     Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) należy dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 minut w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu.

UWAGA: Środków chlorowych nie stosować z innymi preparatami. Szczególne zagrożenie stanowią w środowisku kwaśnym i w obecności czwartorzędowych związków aminowych. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych.

Dezynfekowane pomieszczenia udostępnić po wywietrzeniu.

Środki chlorowe do dezynfekcji powierzchni stosować w następujących stężeniach:

Chloramina, Chloramina B: 1%-3%, Podchloryn sodu  0,5% (aktywnego chloru), Wapno chlorowane: 20%. Inne preparaty zawierające czynny chlor stosować zgodnie z informacją podaną na etykiecie (np. Ace 13%, Chlorosan 50%, Clorina 1-3%, Clorox- 15%, Javel-in 0,5% chloru, Presept 0,168% chloru, Trichloror 1,5%)

Należy ograniczyć stosowanie wapna chlorowanego w pomieszczeniach mieszkalnych.
 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie