OSP Rożnów
Menu: Menu główne -> Gmina -> Ochotnicza Straż Pożarna -> OSP Rożnów <- Jesteś tu

OSP ROŻNÓW

Rok powstania: 1936

Liczba członków: 63, MDP: 12, honorowi: 10

Rożnów 480, tel: (0-18) 440-30-14 (remiza)

Prezes: Aleksander Więcek

Zastępca prezesa: Władysław Skóbel

Naczelnik: Andrzej Kwaśniewski,

Zastępca naczelnika: Michał Tokarczyk, Andrzej Kwaśniewski

Skarbnik: Kamil Lipiński

Sekretarz: Włodzimierz Winiarski

 

Członek zarządu: Włodzimierz Sady, Łukasz Duźniak

Początek oficjalnej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie datuje się na rok 1950, to jednak tak naprawdę została ona założona przed II wojną światową. Jak wskazują na to najstarsze zachowane przez tutejszych strażaków zapiski, rożnowska OSP powstała 9 lutego 1936 roku. Z powodu niedostatecznego wyposażenia druhów (były to zaledwie 4 bosaki), początkowa działalność ograniczała się głównie do szkoleń i ćwiczenia musztry. Dopiero tuż przed wybuchem wojny jednostkę wyposażono w sikawkę ręczną. Tuż po wojnie, w 1948 roku Jan Dziedzic – miejscowy organista, założył z własnej inicjatywy Parafialną Orkiestrę Dętą. Ponieważ zespół działał przy Kościele, jego założyciela, jak również samą orkiestrę spotykały ze strony UB różnego rodzaju nieprzyjemności. Prawdopodobnie dlatego też Jan Dziedzic postanowił włączyć się w powojenne reaktywowanie OSP w Rożnowie, pod której patronatem koncertowała następnie orkiestra dęta. Zespół brał udział we wszystkich imprezach kulturalnych i uroczystościach kościelnych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem. W latach późniejszych opiekę nad orkiestrą objął Gminny Ośrodek Kultury i sprawuje ją również obecnie. Udokumentowany w kronikach rok 1950, to data ponownego rozpoczęcia działalności OSP. Do akcji ratowniczych ochotnicy mieli do dyspozycji m.in. motopompę M-200, sikawkę ręczną, 4 odcinki węży, 2 bosaki i drabinę. Z podworskiej bryczki urządzono wóz konny, który służył do przewozu sprzętu, aż do roku 1956, kiedy to otrzymano pierwszy samochód marki Dodge. Z uwagi na brak remizy, sprzęt był przechowywany w różnych miejscach. W 1951 roku Powiatowa Rada Narodowa w Nowym Sączu przyznała druhom z Rożnowa poniemiecki barak, w którym część pomieszczeń zaadaptowano na magazyny, a największą salę przystosowano do urządzania zebrań gromadzkich, zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych. W 1953 roku, kierownictwo objął Ignacy Malisz. Od tego czasu rozpoczął się bardzo aktywny okres w działalności OSP. Wybrany zarząd OSP podjął się budowy strażnicy. Przez dwa lata (1954–56) gromadzono. materiały. W budowę remizy włączyła się także PRN w Nowym Sączu, która przeznaczyła na ten cel 15 000 cegieł oraz dotację w wysokości 10 tysięcy złotych. 18 października 1956 roku ruszyły prace, które w większości były wykonywane w czynie społecznym. Zaangażowanie strażaków sprawiło, iż w następnym roku budynek stał w stanie surowym. Aby wspomóc inwestycję, przy OSP powstała brygada, która rozpoczęła produkcję dachówek i gąsiorów ceramicznych. Zakład działał do 1966 roku. W tym okresie wyprodukowano ponad 1 mln 200 tys. dachówek Za zarobione pieniądze nie tylko ukończono budowę remizy wraz z dwoma boksami garażowymi i wzniesiono wieżę do suszenia węży, ale zakupiono także telewizor, 25 ubrań galowych, 10 peleryn oraz czapki dla członków działającej przy OSP orkiestry dętej. Druhowie mówią dziś z humorem, że ich produkt przyczynił się do zmiany wyglądu Rożnowa, lecz także zmniejszył zagrożenie pożarowe. 75% gospodarstw wymieniło w tym czasie pokrycie dachowe ze słomianego na dachówkę, co wpłynęło na zmniejszenie się liczby pożarów o 65%. Uroczyste otwarcie Domu Strażaka nastąpiło w 1958 roku. W roku 1960 ochotnicy założyli dwa hodowlane stawy rybne, które jednocześnie pełniły funkcję zbiorników przeciwpożarowych. W tym samym roku Mieczysław Szkarłat podjął się misji utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na jego apel w szeregi straży wstąpiło aż 40 osób. W 1962 roku druhowie oddali do użytku w remizie świetlicę, gdzie istniała klubokawiarnia i kiosk z gazetami. Działalność ta była prowadzona do 1997 roku. Postawa ochotników podczas wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, jak również ich zaangażowanie w prace na rzecz wsi, zostały docenione przez mieszkańców Rożnowa i okolicznych miejscowości, którzy w 1962 roku ufundowali sztandar dla jednostki. Jego wręczenie i poświęcenie odbyło się w 1963 roku w obecności władz powiatowych, gromadzkich oraz licznie przybyłych na tę uroczystość gości. W 1964 roku w miejsce wysłużonego Dodge`a, ze środków własnych OSP, zakupiono w Tarnowie nowy samochód tej samej marki, który jednak z uwagi na zbyt duże gabaryty nie sprawdził się w terenie. Kilka lat później druhowie pozbyli się tego pojazdu, a na jego miejsce w 1972 roku komenda Straży Pożarnych w Nowym Sączu przyznała beczkowóz marki Star-21, który obecnie pełni rolę eksponatu umieszczonego obok remizy. Trzy lata później jednostka została też doposażona w strażackiego Żuka. Miejscowości nad którymi sprawuje pieczę OSP (Rożnów, Roztoka-Brzeziny, Tropie), położone są nad brzegiem wylewającego Dunajca, który dał się we znaki mieszkańcom tych terenów, powodując duże straty w uprawach rolnych i zniszczenia w zabudowaniach gospodarskich. 22 października 1973 roku jednostka została uhonorowana złotą odznaką „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” przyznaną przez Ministerstwo Rolnictwa. W 1985 roku strażacy otrzymali do dyspozycji nowszy wóz bojowy – Star-244. Pojazd ten nie mieścił się jednak do żadnego z garaży.. Tutejsi strażacy nie poddali się łatwo i zmobilizowali wszystkie siły. Natychmiast została podjęta decyzja o budowie nowego boksu. Fundusze na zakup materiałów przekazał Urząd Gminy, a prace budowlane w całości wykonali czynem społecznym członkowie OSP. Pomimo rozlicznych trudności samochód pozostał w Rożnowie. W 1995 roku OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dwa lata później druhowie zadecydowali o rozpoczęciu kapitalnego remontu strażnicy. Przy udziale finansowym samorządu gminnego, do istniejącej świetlicy dobudowano od strony południowej zaplecze socjalne, kuchnię, sanitariaty i kotłownię gazową. Obiekt pokryto gontem papowym. W roku 2001 Rożnów i okolice nawiedziła ogromna powódź. W ciągu 30 minut ulewnego deszczu – jak wspominają strażacy – maleńkie potoki przerodziły się w rwące rzeki niszczące wszystko co tylko napotkały na swej drodze. Zniszczeniu uległy m.in. drogi, mosty oraz wiele budynków. Usuwanie skutków nawałnicy trwało przez cały tydzień. Strażacy z Rożnowa razem ze swymi kolegami z innych jednostek pracowali bez wytchnienia dzień i noc. Strażacy-ochotnicy czynnie uczestniczą w pracach na rzecz rozwoju swojej miejscowości i gminy. Pomagali przy budowie i naprawie lokalnych dróg, porządkowali teren przed uroczystym otwarciem ośrodka zdrowia w Rożnowie, wykonywali wiaty przystanków autobusowych, przeprowadzili remont domu należącego do samotnej i schorowanej osoby. Druhowie włączają się też w organizację i zabezpieczanie imprez kulturalnych i patriotycznych. Aktywnie uczestniczą w życiu miejscowej parafii. Sprawność i szybkość działania wciąż doskonalona jest podczas ćwiczeń i rozgrywanych w każdym roku gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Z sukcesów w ostatnich latach warto wspomnieć zajęcie I miejsca w 2005 roku przez drużynę seniorów oraz 5x zdobycie najwyższego stopnia podium przez drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców w latach 2002–05 i w 2008 roku. Ostatnim ważnym nabytkiem straży jest samochód ratownictwa drogowego Iveco, zakupiony dzięki dotacji przyznanej przez władze gminy i marszałka województwa w 2003 roku. Poza nim ochotnicy dysponują także samochodami Star-266 GBM 2,5/8 i Żuk GLM oraz następującym sprzętem: 4 motopompami PO-5, 2 aparatami do ochrony dróg oddechowych, 2 pilarkami mechanicznymi do drewna. Więcej na stronie: Ochotnicza Straż Pożarna w Rożnowie

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie