OSP Gródek nad Dunajcem
Menu: Menu główne -> Gmina -> Ochotnicza Straż Pożarna -> OSP Gródek nad Dunajcem <- Jesteś tu

 

Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nad Dunajcem
Rok powstania: 1934
Liczba członków: 64, honorowych: 9, MDP: 20
(dziewczęta i chłopcy)
Gródek nad Dunajcem 170;
tel: (0-18) 440-10-46  lub  608524 918 (prezes)
Prezes: Zbigniew Gąska
Zastępca prezesa: Jan Waściszakowski
Naczelnik: Marek Jagódka
Zastępca naczelnika: Krzysztof Dumana
Skarbnik: Marek Wolak
Sekretarz: Jakub Tobiasz
Członkowie zarządu: Tadeusz Gąska, Krzysztof Wolak, Dawid Bochenek
 
Istnieją przekazy i fakty potwierdzające działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nad Dunajcem od 1934 roku. Niestety, podczas okupacji niemieckiej zaginęły wszystkie materiały dokumentujące działalność jednostki, dlatego pierwsze materiały związane z jej funkcjonowaniem datowane są na lata 50.
 
W 1958 roku prezesem został Ignacy Malisz, a naczelnikiem – Bronisław Gąska.
Jednostka miała wówczas na wyposażeniu motopompę M-200 oraz kilka odcinków węży parcianych. Skupiała wówczas 22 czynnych członków.
Od 1960 roku czynione były starania o zakup działki, zaczęto gromadzić środki finansowe i materiały. Po trzykrotnych zmianach lokalizacji strażnicy, w 1975 roku z funduszy własnych została zakupiona działka i przystąpiono do inwestycji. W roku 1972 z funduszy Gromadzkiej Rady Narodowej pozyskano motopompę M-800 oraz 300 metrów węży W-52; poza tym na wyposażeniu była również motopompa M-400 przekazana wcześniej przez komendę powiatową Straży Pożarnych w Nowym Sączu.
W roku 1984 inwestycję zakończono. W obiekcie znalazło się miejsce dla strażaków i biura Urzędu Gminy. Po przeniesieniu w 1996 roku pomieszczeń administracji samorządowej do innego budynku oraz po podjęciu uchwały przez walne zebranie członków o bezpłatnym przekazaniu części budynku na rzecz Urzędu Gminy, w 1999 roku samorząd przeprowadził remont tych pomieszczeń adaptując je na potrzeby ośrodka zdrowia. W 1989 roku ze środków budżetu gminy zakupiono dla druhów Żuka, a rok później motopompę M-800.
Od 1980 roku prezesem straży pożarnej był Jan Waściszakowski, a naczelnikiem – Marek Jagódka.
 
19 września 1999 roku uroczyście obchodzono 65-lecie powstania OSP. Ceremonia połączona była z poświęceniem i przekazaniem druhom sztandaru. W 2000 roku zakupiono podwozie samochodu ciężarowego Kamaz i poddano go karosacji, a rok później został on poświęcony i przekazany do użytku. Pojazd posiada zbiornik na 8 tys. litrów wody oraz autopompę o bardzo dobrej wydajności. Samochód zakupiono ze środków własnych oraz Związku OSP RP, a koszt karosacji pokrył Urząd Gminy.
 
W 2002 roku utworzono w OSP sekcję ratownictwa wodnego, która była bardzo potrzebna ze względu na bliskość Jeziora Rożnowskiego obleganego w sezonie letnim przez turystów i wczasowiczów.
W 2002 roku otrzymano z Zarządu Głównego Związku sprzęt do ratownictwa nalodowego, tj: sanie z wyposażeniem, koła ratunkowe, rzutki rękawowe, linę pływającą na kołowrocie, a w roku 2003 łódź pontonową z silnikiem Honda z pełnym wyposażeniem. Zakup ten sfinansowały w połowie zarząd główny ZOSP RP oraz Urząd Gminy.
 
22 września 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 
W styczniu 2008 roku Gmina Gródek nad Dunajcem sfinansowała zakup nowego Peugeot Boxera dla OSP w Gródku nad Dunajcem. Samochód został wyposażony w agregat oświetleniowy z masztem i najaśnicami i belką sygnalizacyjną. Jest to lekki samochód do ratownictwa technicznego i wodnego, dostosowany do przewozu przyczepy z łodzią pontonową.
Na jego wyposażeniu znajduje się wspomniany już sprzęt oświetleniowy, zestaw do ratownictwa technicznego i drogowego firmy Lukas, zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami typu Kramer, sanie lodowe, trzy zestawy do nurkowania, skafandry do ratownictwa wodnego, radiotelefon samochodowy oraz nasobne, reflektory, zestaw głośnomówiący, piła spalinowa, drabiny nasadkowe, gaśnice, środki chemiczne do neutralizacji plam olejowych, drobny sprzęt typu pachołki drogowe, łopaty, kamizelki ratunkowe, rzutki itp. Zamontowano wyciągarkę WARN o uciągu 3600 kg.
 
Strażacy OSP w Gródku nad Dunajcem angażują się w działalność sportową i kulturalną.
W świetlicy OSP funkcjonuje od 2008 roku Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe.
Przy OSP działają też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. Ich opiekunami są nauczyciele Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem: Bogumiła Gąska i długoletni dyrektor tej placówki – Józef Tobiasz, który zakładał te struktury na terenie gminy jeszcze w latach 80.
Corocznie młodzi strażacy uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku nad Dunajcem utrzymuje kontakty  z jednostką ochotników z austriackiego Moosbrunn.
 
Z ważniejszych akcji ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczyli miejscowi ochotnicy, należy wymienić:
katastrofalne powodzie na Sądecczyźnie w 1997 i 2001 roku (druhowie działali głównie na terenie gminy),
pożar zabytkowego XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja w Zbyszycach – 11 marca 2003 roku, liczne akcje ratownicze na Jeziorze Rożnowskim.
 
Ponadto strażacy wyjeżdżali także poza teren swojej gminy, pomagając m.in. mieszkańcom Muszyny podczas powodzi w 2002 roku.
Co roku ochotnicy z Gródka nad Dunajcem wyjeżdżają do 50–60 zdarzeń. Ponadto zabezpieczali na akwenie Jeziora Rożnowskiego Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym (w 2005 i 2006 roku), maraton pływacki (corocznie), zawody pływackie o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rożnowskiego” (odbywają się także co roku).
 
Więcej na stronie :

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie