Powódź
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Bezpieczeństwo -> Powódź <- Jesteś tu

 

Powódź
 
§    INFORMACJE OGÓLNE

Najbardziej niebezpieczne są nagłe powodzie, które powstają w wyniku zaledwie kilkuminutowego dużego przyboru wody w korycie rzeki. Zjawisko to występuje najczęściej w okresach jesienno - zimowych i zimowo - wiosennych.
Powodziami zagrożone są w szczególności budynki, gospodarstwa usytuowane w nisko położonych obszarach, poniżej zapory wodnej oraz w pobliżu rzek, strumyków itp.
Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy (indywidualnie ustalany dla każdej z rzek) a prognoza pogody przewiduje dalsze opady deszczu, w związku z czym wody w rzekach może wciąż przybywać.
§    JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED POWODZIĄ
 
§    Warto ubezpieczyć siebie, rodzinę oraz majątek na wypadek powodzi.
§    Należy rozważyć możliwość zabezpieczenia budynku przed powodzią.
§    W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
 
§    Należy śledzić informacje w lokalnych mediach o zagrożeniu powodziowym oraz sposobach postępowania w trakcie powodzi.
§    Należy zapoznać się z powodziowymi sygnałami alarmowymi.
§    Należy przenieść się na najwyższe piętro budynku.
§    Należy zaprowadzić dzieci, osoby starsze oraz zwierzęta w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych. UWAGA! Bardzo ważne jest, aby w trakcie powodzi zwierzęta nie były przywiązane ani zamknięte w pomieszczeniu.
§    Należy zgromadzić w domu niezbędną ilość żywności oraz czystej wody w pojemnikach.
§    Wyposażyć się w latarki, świece, zapasowe baterie.
§    Przygotować podręczny zestaw apteczny pierwszej pomocy oraz ciepłe ubrania i koce.
§    Aby uniknąć uszkodzenia fundamentów budynku należy po ostrzeżeniu o nadejściu dużej fali powodziowej, umożliwić swobodne wpływanie wody do piwnicy budynku.
§    W TRAKCIE POWODZI

W trakcie powodzi obowiązują następujące sygnały alarmowe:
 
Osoby, które w trakcie powodzi znajdują się wewnątrz budynku, powinny przestrzegać następujących zasad:
§    Włączyć lokalną stację radiową, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje o sytuacji powodziowej.
§    Odłączyć z prądu urządzenia elektryczne. UWAGA! Jeśli urządzenia elektryczne są wilgotne lub zalane wodą nie wolno ich dotkać! Odłączyć należy także sieć gazową i wodociągową.
§    Zawsze należy dostosować się do nakazu opuszczenia budynku.
Osoby, które w trakcie powodzi znajdują się na zewnątrz budynku, powinny przestrzegać następujących zasad:
§    Pozostać na najwyżej położonym miejscu w terenie.
§    Nie przechodzić przez rzeki, strumyki oraz inne nurty wodne. UWAGA! W przypadku, kiedy przejście przez zalany teren jest konieczne, należy użyć do tego celu tyczki, która posłuży do badania przekraczanego gruntu
§    Nie należy chodzić po obszarach zalanych wodą, ponieważ w przypadku pojawienia się silnej fali może to być zagrożeniem życia.
§    PO POWODZI
 
§    Nie należy wchodzić do zniszczonego przez powódź budynku, dopóki odpowiednie służby nie stwierdzą, że jest bezpieczny.
§    Nie wolno włączać instalacji elektrycznej oraz podłączać żadnych urządzeń elektrycznych w budynku przed sprawdzeniem ich przez elektryka.
§    Należy wyrzucić żywność, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wody.
§    Budynek oraz wszystkie urządzenia, które przydatne są do dalszego użytku należy zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, zagrażających zdrowiu i życiu.
§    Nie wolno włączać instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej przed sprawdzeniem ich przez fachowców.
§    Warto zrobić zdjęcia zniszczeń spowodowanych powodzią, gdyż będą pomocne przy ubieganiu się o odszkodowanie.
 
Opracowano na podstawie materiałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie