Szlak Węgierski
Menu: Menu główne -> Gmina -> Na śliwkowym szlaku -> Szlak Węgierski <- Jesteś tu

AKTUALNOŚCI STOWARZYSZENIA „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”
Szlak Węgierski - z przeszłości do turystycznego poznania …
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie w sprawie utworzenia Szlaku Węgierskiego, mające na celu zapoznanie się z dotychczasowymi działaniami w tym zakresie i uzgodnienie dalszych, skoordynowanych działań. 2 kwietnia w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej spotkali się członkowie lokalnych grup działania mających historyczne związki ze szlakiem, a także przedstawiciele organizacji na co dzień zajmujących się turystyką. Gościem honorowym była pani Katalin Bozsaky, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej. Lokalne Grupy Działania reprezentowali przedstawiciele „Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma”, „Doliny Raby”, „Wielickiej Wsi”, „Na Śliwkowym Szlaku” oraz Małopolskiej Sieci LGD. Oprócz gospodarzy w spotkaniu uczestniczyli też pracownicy PTTK oraz Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska.”

Szlak Węgierski, czyli droga z Krakowa na Węgry, była za czasów króla Kazimierza Wielkiego jedną z 10-ciu najważniejszych arterii komunikacyjnych w Królestwie.
Geograficznie rzecz ujmując szlak prowadził z Krakowa przez Bochnię, Wiśnicz, Lipnicę Murowaną, Czchów, Stary Sącz, a na terytorium Królestwa Węgierskiego przez Lubowlę, Lipiany, Preszów, Koszyce. W Krakowie, stolicy potężnego i ludnego państwa skupiały się wszystkie najważniejsze drogi przecinające Małopolskę, wiodące z kolei do krajów ościennych, a przede wszystkim na Węgry. Rola polityczna i kulturowa, jaką odgrywały w Europie te sąsiadujące ze sobą kraje, czyniła z traktu przez długi okres czasu ważną arterię. Rola owego szlaku, jako prawie jedynego środka ówczesnej komunikacji, była kamieniem milowym w rozwoju cywilizacyjnym regionu. Od zarania dziejów wzdłuż trasy jego przebiegu, kształtowała się w dogodnych terenowo miejscach sieć osadnicza. Szlak spiął przestrzeń czasu i drogi, stając się zjawiskiem historycznym, geograficznym i gospodarczym. Dlatego warto ożywić tętniący niegdyś życiem ów szlak, po którym wędrowały poczty rycerskie, królewscy urzędnicy, szlachta, ludzie niższego stanu, a przede wszystkim kupieckie karawany przewożąc z Węgier wino, miedź, żelazo, futra, oliwę, pędząc zaś w drodze powrotnej bydło, zabierając sól z Bochni, ołów z Olkusza, sukno i skóry.

Spotkanie zorganizowane w Lipnicy Murowanej wynika z przekonania, że nadszedł czas turystycznego uznania oraz przeżywania historycznych i krajoznawczych wartości Szlaku Węgierskiego. Wprowadzony do oferty turystycznej gmin, przez których tereny przebiegał, mógłby przyciągnąć wielu turystów, sycąc ich oczy niezwykłymi krajobrazami i zabytkami. To pierwsza w Małopolsce inicjatywa mająca na celu scentralizowanie działań w obrębie Szlaku Węgierskiego, wypracowanie wspólnego systemu przedsięwzięć oraz podjęcia kroków zmierzających do zawarcia porozumień z innymi grupami krajowymi oraz partnerami ze Słowacji i Węgier. Efektem lipnickich rozmów jest opracowanie planu działania, zgodnie z którym poszczególne zespoły pracować będą nad zadaniami koniecznymi do wykreowania nowego produktu turystycznego, jakim jest Szlak Węgierski. W pierwszej kolejności podjęte zostaną kroki w celu identyfikacji partnerów krajowych i zagranicznych oraz prace związane z wytyczeniem i opracowaniem trasy szlaku. Całość projektu realizowana będzie przez lokalne grupy działania w ramach inicjatywy Leader.

Na Śliwkowym Szlaku …

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” powoli rozwija swoją działalność. Została ona podzielona została na trzy komponenty. W ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju środki na projekty zgodne z misją i celami Stowarzyszenia pozyskać będą mogli rolnicy (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), przedsiębiorcy (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw), samorządy (Odnowa i rozwój wsi) oraz osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i instytucje (Małe projekty). W ramach drugiego komponentu – Wdrażanie projektów współpracy, realizowane będą działania zmierzające do nawiązania partnerstw krajowych i międzynarodowych, mających na celu wymianę doświadczeń. W ramach ostatniego komponentu (Funkcjonowanie LGD) oprócz kosztów bieżących, finansowane będą spójne działania podejmowane przez Stowarzyszenia, a mające na celu m.in. realizację badań dotyczących obszaru, informowanie o nim, a także o wdrażaniu LSR oraz pracy LGD, działalność szkoleniową dla beneficjentów poszczególnych programów, realizację wydarzeń promocyjnych oraz aktywizowanie społeczności lokalnej. Zgodnie z harmonogramem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju pierwsze nabory na działania w ramach „Wdrażanie LSR” powinny ruszyć w czerwcu (dla rolników i przedsiębiorców). Ze względu na opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu terminy te ulegną zmianie. Szczegółowe informacje dotyczące nowych terminów oraz kryteriów i dokumentów dotyczących poszczególnych działań (regulaminy, wnioski), podawane będą na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nasliwkowymszlaku.pl. Wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z dotacji zachęcamy do konsultowania planów i pomysłów z Członkami Zarządu w poszczególnych gminach (lider@iwkowa.pl, Prezes Stowarzyszenia tel. 693 45 48 72, biuro tel. 014 68 44 549).

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie