Grypa
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Bezpieczeństwo -> Grypa <- Jesteś tu

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia
TREŚCI MERYTORYCZNE I METODYCZNE DOTYCZĄCE
PROFILAKTYKI GRYPY SEZONOWEJ
I NOWEJ GRYPY A(H1N1)v
Warszawa
sierpień 2009

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczegolnie pamiętać o zasadach dotyczących zarowno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, ktore mogą uchronić przed zachorowaniem. Przedstawione treści zawierają zalecenia merytoryczne oraz metodyczne, ktore mogą zostać wykorzystane w profilaktyce grypy i wskazania jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań.

TREŚCI MERYTORYCZNE
Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, ktora przenosi się drogą kropelkową, bądź też przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami. Pamiętać należy, że wirusy grypy [w tym rownież wirus A(H1N1)v] poza organizmem żywym mogą przetrwać jedynie kilka godzin (średnio 2-3 godziny). Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny początek. W ciągu około 24-48 godzin od zakażenia pojawiają się pierwsze objawy: wysoka gorączka, nawet do 39.5°C, dreszcze, bole mięśniowo-stawowe, bol gardła, bol głowy, kaszel, ogolne osłabienie i katar. U niektorych chorych, zwłaszcza u dzieci może wystąpić biegunka i bole brzucha. Nowa grypa A(H1N1)v jest chorobą układu oddechowego, ktora przenosi się rownież drogą kropelkową bądź przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami i wywołuje podobne objawy jak grypa sezonowa. Utrzymująca się transmisja wirusa grypy typu A(H1N1)v została potwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w więcej niż jednym regionie, co stało się przyczyną do ogłoszenia przez tę Organizację pandemii grypy.
Ogłoszenie pandemii wywołanej wirusem grypy typu A(H1N1)v spowodowane było rownież faktem, że wirus grypy typu A(H1N1)v:
- ma zdolność zakażania ludzi,
- jest w stanie wywołać chorobę u ludzi,
- może być łatwo przenoszony z człowieka na człowieka.
Ludzie nie mają wykształconej odporności na tego wirusa lub jest ona niewystarczająca. Pierwsze przypadki zakażenia wirusem grypy typu A(H1N1)v potwierdzono w krajach Ameryki Połnocnej (Meksyk i USA). W Polsce pierwszy przypadek zakażenia potwierdzono w dniu 6 maja 2009 r. u osoby dorosłej, ktora powrociła z USA.
Zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia
1. Odpowiedni ubiór
Dzieci i młodzież powinny ubierać się odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewał się i nie pocił podczas wysokich temperatur na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń np. w domu, w szkole i innych. Nie należy rownież pozwolić na to, by organizm został wyziębiony podczas niskich temperatur i niekorzystnej aury. Należy zadbać o odpowiedni ubior ze szczegolnym zwroceniem uwagi na okrycie głowy, okrycie tułowia (okolice nerek), a także na ciepłe i nieprzemakalne obuwie.
2. Urozmaicona dieta bogata w składniki odżywcze, witaminy i minerały
W diecie wzmacniającej odporność nie powinno zabraknąć białka, szczegolnie zawartego w chudym mięsie, drobiu, rybach, jajach i serach. Szczegolną rolę odgrywają tu także witaminy: C, A, E zawarte przede wszystkim w świeżych owocach i warzywach oraz witamina D, ktora jest produkowana pod wpływem promieniowania słonecznego padającego na skorę. Istotne są też składniki mineralne takie jak cynk, żelazo, magnez, selen. W diecie nie powinno zabraknąć błonnika. Należy pić dużo wody (zaleca się 30 ml/kg.m.c.), a także mleka i napojow mlecznych, fermentowanych (550g/dzień). Bardzo ważne jest, aby dzieci i młodzież spożywały przed wyjściem do szkoły śniadanie, II śniadanie w szkole oraz ciepły posiłek na obiad w szkole lub po powrocie do domu. Kolacja powinna być lekkostrawna, spożywana minimum 2 godziny przed snem.
3. Aktywność fizyczna i zabawa
Zaleca się, aby codziennie, niezależnie od pogody, spędzać przynajmniej godzinę na powietrzu. Należy zachęcać dzieci i młodzież do jak najczęstszej aktywności fizycznej. W okresie wzrostu i rozwoju młodych osob należy unikać zbyt forsownych, mocno obciążających sportow. Wskazane jest także od czasu do czasu zmieniać klimat i otoczenie.
4. Sen i odpoczynek
Nic tak nie regeneruje i nie wzmacnia sił organizmu, a co za tym idzie rownież odporności, jak właściwa ilość snu, w wywietrzonym wcześniej pomieszczeniu. Optymalna dawka nocnego odpoczynku w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym jest większa niż u dorosłego i wynosi 9-11 godzin na dobę.
5. Higiena
Należy utrzymywać higienę osobistą i otoczenia. Zmieniać regularnie bieliznę osobistą oraz pościel. Ważne jest rownież systematyczne wietrzenie pościeli. Ponadto należy mieć przy sobie zawsze jednorazowe chusteczki higieniczne i systematycznie, w miarę potrzeby, oczyszczać nos z wydzieliny. Postępowanie w okresie poprzedzającym zachorowania

I. Profilaktyka grypy w szkole
Szkoła jest miejscem, w ktorym uczniowie przebywają w bliskiej odległości, dlatego choroby szerzące się drogą kropelkową, mogą przenosić się szczegolnie łatwo. Chorzy uczniowie mogą też stanowić źrodło zakażenia dla członkow swoich rodzin oraz innych osob, z ktorymi kontaktują się w życiu codziennym. Skuteczność zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem grypy wśrod uczniow zależy w dużym stopniu od dobrej wspołpracy środowiska szkolnego z rodzicami oraz z dziećmi i młodzieżą. Koordynatorami tych działań powinni być dyrektorzy szkoł, ktorzy wspołdziałają w tym zakresie z lokalną służbą zdrowia, stacją sanitarno - epidemiologiczną, szkolną pielęgniarką. Przygotowania do działań profilaktycznych, w tym zaopatrzenie szkoł w środki czystości oraz przeprowadzenie edukacji rodzicow, uczniow oraz personelu szkoł powinno być wykonane jak najwcześniej, na początku sezonu grypowego.

Informacje dla pracowników szkół
należy:
- dla uczniow, rodzicow oraz personelu szkoły zorganizować spotkania edukacyjne dotyczące podstawowych metod zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem grypy sezonowej lub nowej grypy A(H1N1)v;
- sprawdzić kanały łączności szkoły z rodzicami i możliwości szybkiego ich powiadamiania;
- prowadzić cykliczną edukację dot. zapobiegania zakażeniom poprzez dostarczanie materiałów informacyjnych na temat zachowania się w szkole, w domu i innych miejscach przebywania w czasie wolnym oraz promować wszelkie zachowania zmniejszające prawdopodobieństwo zakażenia;
- zachęcać do szczepień przeciw grypie sezonowej oraz nowej grypie A(H1N1)v (w momencie pojawienia się szczepionki).
Wskazane może być, uzgodnione z lokalną służbą zdrowia, zorganizowanie akcji szczepień dla uczniow. Finansowanie tego przedsięwzięcia przez lokalny samorząd byłoby bardzo pożądane.

II. Profilaktyka grypy w domu
Informacje dla rodziców
należy:
- obserwować domownikow wykazujących objawy grypopodobne. W przypadku wystąpienia objawow u domownikow należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym i pozostać w domu;
- myć ręce mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, także między palcami; pokazać małym dzieciom jak należy to robić (używając mydła, pod ciepłą bieżącą wodą,);
- zadbać, by dziecko zawsze miało przy sobie jednorazowe chusteczki higieniczne do nosa;
- zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednorazowym użyciu;
- w przypadku braku jednorazowych chusteczek kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie;
- unikać przebywania wśrod ludzi, ktorzy wykazują objawy grypopodobne;
- spędzać z dzieckiem aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu;
- wietrzyć zamknięte pomieszczenia 3-4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut;
- zadbać o porządek w mieszkaniu, szczegolnie w kuchni i łazience.

Informacje dla uczniów
należy:
- myć ręce przez 20-30 sekund mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą, także między palcami, wielokrotnie w ciągu dnia;
- unikać dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa;
- zachować odległość (1-2 metry) od innych osob podczas kichania i kasłania;
- zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednokrotnym użyciu;
- umyć ręce pod bieżącą wodą po kasłaniu lub kichaniu;
- w przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie;
- unikać kontaktu z osobami, ktore kichają i kaszlą;
- spędzać wolny czas na świeżym powietrzu;
- wietrzyć pokoj 3-4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut;
- w przypadku wystąpienia objawow grypy, poinformować o swoim stanie zdrowia rodzicow lub opiekunow, ktorzy skontaktują się z lekarzem rodzinnym.
Postępowanie w przypadku wystąpienia zachorowań na grypę

I. Działania podczas występowania zachorowań w szkole Informacje dla dyrektorów, nauczycieli i pozostałego szkolnego personelu należy:
- w trakcie pobytu w szkole obserwować dzieci i młodzież pod kątem pojawienia się u nich objawow grypopodobnych (takich jak: gorączka, kaszel, bol gardła, bol mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka);
- w razie wystąpienia typowych objawow grypy u uczniow, poinformować rodzicow o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza i stosować się do jego zaleceń; w przypadku wystąpienia objawow chorobowych u ucznia w szkole, należy natychmiast umieścić go w osobnym pomieszczeniu. Jeśli są to objawy o niewielkim nasileniu należy powiadomić rodzicow o konieczności odebrania ucznia ze szkoły; w przypadku ciężkiego zachorowania zorganizować dla ucznia transport do szpitala, uzgadniając to z rodzicami/opiekunami dziecka;
- zadbać o ciągły dostęp do standardowych środkow higienicznych w toaletach i dołożyć starań o zapewnienie optymalnych warunkow higieniczno-sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach;
- zapewnić miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami na bazie alkoholu (≥60%) i zapewnić wyposażenie tych miejsc w odpowiednie środki i materiały higieniczne;
- zapewnić higienę miejsc przebywania uczniow w tym m.in. codzienne czyszczenie powierzchni, z ktorymi uczniowie mają kontakt;
- zorganizować w ramach możliwości jak najczęstszy pobyt uczniow na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego;
- systematycznie wietrzyć sale lekcyjne i inne pomieszczenia (np. salę gimnastyczną), każdorazowo przez 10 minut.

II. Działania podczas występowania zachorowań w domu
Informacje dla uczniów i rodziców
należy:
- w przypadku zachorowania na grypę pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem, o sposobie i czasie leczenia pacjenta zadecyduje lekarz;
- w czasie kaszlu lub kichania zakrywać nos i usta jednorazową chusteczką higieniczną, ktorą po użyciu należy wyrzucić do kosza, a ręce umyć starannie po bieżącą, ciepłą wodą z mydłem;
- unikać dotykania palcami ust, nosa i oczu;
- w rozmowie unikać bliskich kontaktow z rozmówcą;
- zaniechać uściskow dłoni, pocałunkow itp.;
- poza szkołą unikać przebywania w miejscach skupisk ludzi (typu: kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa itp.), a w szczegolności masowych zgromadzeń oraz uprawiania sportow kontaktowych;
- na podstawie informacji otrzymanych w szkole, przestrzegać podstawowych zasad higienicznych nie tylko podczas przebywania w szkole, ale rownież we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.

TREŚCI METODYCZNE

Edukacja dzieci w wieku 6-12 lat

Rola rodziców Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami mającymi wpływ na zachowania dzieci. Pełniąc taką rolę powinni zapewnić im ogolną edukację zdrowotną. Dlatego też zaangażowanie rodzicow w przekazywaniu informacji dzieciom na temat profilaktyki grypy jest zasadnicze. To na nich spoczywa obowiązek, aby informacja dotarła do dzieci w sposob budzący zaufanie.
Wskazania dotyczące zaangażowania rodziców:
- szczegolnie u małych dzieci osobisty przykład rodzicow ma wpływ na przyswajanie przekazow dot. zapobiegania grypie;
- rodzice powinni posiadać podstawowe informacje i zalecenia oraz aktywnie stosować je w życiu codziennym;
- źródłem wiedzy dla rodzicow mogą być spotkania edukacyjne w szkołach, informacje przekazywane przez lekarzy podczas wizyt w zakładach opieki zdrowotnej oraz listy, ulotki przekazywane rodzicom z informacjami i poradami nt. zapobiegania grypie.
Edukacja skierowana do rodzicow jest często oparta na trzech następujących przekazach:
1. Edukuj siebie samego.
2. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem.
3. Zapewnij bezpieczeństwo/profilaktykę w domu.
Rola szkoły:
- efekty działań profilaktycznych zależą od uczestnictwa dyrektorow szkoł, nauczycieli i autorytetów w zakresie edukacji/zdrowia. Personel szkoły powinien być przekonany, że edukacja w okresie poprzedzającym zachorowania oraz w okresie wystąpienia zachorowań na grypę są priorytetem;
- przekazywane treści powinny korelować ze stworzonymi warunkami w szkole (infrastruktura i zasoby);
- konsekwencja w edukacji uczniow, rodzicow i personelu jest decydująca w osiągnięciu celow edukacyjnych i efektywnych zmian postaw i zachowań ww. grup;
- wspólnym mianownikiem wykorzystywanych metod, form i pomocy dydaktycznych w zakresie profilaktyki grypy, powinny być: jasność, prostota, niekosztowność oraz zaangażowanie przedstawicieli środowiska szkolnego, rodzicow i partnerow lokalnych.
Wskazania metodyczne dotyczące prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkole:
- należy używać więcej form wizualnych/graficznych niż tekstowych w przekazywaniu informacji, zwłaszcza młodszym uczniom;
- stosować w edukacji formę „pokaż i powiedz”, aby zwrocić uwagę uczniow;
- powiązać profilaktykę choroby z opowiadaniami, bohaterami albo innymi wydarzeniami już wcześniej znanymi uczniom, by pomoc im zrozumieć nowe, abstrakcyjne dla nich pojęcia;
- prowadzić zajęcia aktywizujące – unikać długich wykładów;
- współpracować ze specjalistami zdrowia (lekarzami, pielęgniarkami) w celu zapewnienia dodatkowego autorytetu, by przekazywać informacje i profesjonalne odpowiedzi na pytania zarowno uczniow jak i rodzicow. Przykładowe formy i pomoce dydaktyczne, które mogą być zastosowane w prowadzeniu edukacji zdrowotnej uczniów do lat 12:
- informacje przekazywane w formie wizualnej i audiowizualnej - rysunki, plakaty i filmy; np. plakaty powinny być umiejscowione w najważniejszych miejscach w szkole: klasach, łazienkach, profilaktycznym gabinecie pielęgniarki;
- zajęcia aktywizujące, angażujące wszystkich uczniow w klasie/grupie jako droga do utrzymania ich zainteresowania;
- lekcje/prace domowe/ćwiczenia skierowane na zadania z wykorzystaniem małych, wizualnych kartek z ćwiczeniami do zbierania przez uczniow; np. kombinacja: naukowe wyjaśnienie (co to jest wirus) z praktycznym zastosowaniem (rysunek wirusa, dopasowanie typow mikroorganizmow do zwierząt, ktore je noszą);
- opowiadania nt. grypy z prostymi, jasnymi zdaniami i ilustracjami, powiązanymi przez bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy; np. dwoch kolegow – jeden jako prawidłowy przykład stosowania zasad higieny i drugi jako nieprawidłowy przykład. Drugi zachorował i nie może wyjść się bawić, poźniej odwiedza lekarza i uczy się jak być zdrowym.
Powyższe wskazania nie wyczerpują wszystkich form, a jedynie ukierunkowują na sposob podejścia i rodzaj pomocy dydaktycznych, ktore mogą być stosowane w edukacji nt. profilaktyki grypy w szkole. Metody i formy oddziaływania muszą być dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych odbiorcow, ponieważ zdolność do rozumienia abstrakcyjnych pojęć rozwija się wraz z wiekiem dzieci.
Edukacja młodzieży w wieku 12-18 lat Edukacja skierowana do młodzieży często polega na połączeniu standardowych metod z nowymi technikami medialnymi, aby efektywnie kształtować zmiany postaw i zachowań zdrowotnych. Zajęcia edukacyjne powinny być kreatywne, połączone z przekazem, ktory dostarcza informacji z wykorzystaniem najbardziej popularnych wśrod młodzieży technik i narzędzi multimedialnych.
Edukowanie młodzieży może odbywać się też przez rodzicow, ktorzy odgrywają bardzo dużą rolę w dostarczaniu i wzmacnianiu informacji w zakresie dbania o zdrowie.
List do rodzicow, zapraszający ich do wsparcia edukacji, może być wykorzystany w informowaniu o tym, czego ich dzieci uczą się w szkole. Ten typ przekazywania informacji jest istotnym wsparciem działań edukacyjnych prowadzonych przez placowki oświatowowychowawcze.
Zdrowie w ponad 50% zależy od stylu życia i dlatego trzeba:
- chcieć,
- umieć,
- wiedzieć,
jak o nie dbać codziennie.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie