Jak zapobiec powstawaniu i jak postępować w czasie pożaru
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Bezpieczeństwo -> Jak zapobiec powstawaniu i jak postępować w czasie pożaru <- Jesteś tu

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW

- niezamierzone działanie człowieka,
- zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
- wyładowania atmosferyczne.


JAK ZAPOBIEC POWSTAWANIU POŻARÓW

Aby zapobiec pożarom w budynkach mieszkalnych należy przestrzegać następujących zasad:

- ważne jest, aby wiedzieć gdzie znajdują się zawory instalacji gazowej, wyłączniki energii elektrycznej i bezpieczniki w mieszkaniu oraz zapewnić do nich łatwy dostęp,
- należy regularnie kontrolować stan instalacji elektrycznej (warto zaopatrzyć się w automatyczny bezpiecznik), odgromowej i kominowej oraz urządzeń będących źródłem ogrzewania w mieszkaniu,
- nie należy przeciążać sieci elektrycznej, poprzez podłączanie kilku urządzeń do jednego gniazda,
- należy zachować szczególną ostrożność, w trakcie korzystania z dodatkowych źródeł ogrzewania. UWAGA! do ogrzewania nie wolno używać kuchenki gazowej!
- w budynku warto zainstalować gaśnice oraz wykrywacze dymu i zapoznać z ich obsługą mieszkańców budynku. UWAGA! Gaśnice oraz wykrywacze dymu należy używać zgodnie z załączoną instrukcją. Należy także pamiętać o regularnej kontroli sprawności gaśnicy i jej legalizacji,
- w mieszkaniu nie należy przechowywać pojemników z materiałami łatwopalnymi, m.in.: rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp.
- nie wolno palić papierosów w pobliżu materiałów łatwopalnych,

Ponadto:

- należy pamiętać o wyłączeniu z zasilania wszelkich urządzeń znajdujących się w budynku mieszkalnym podczas dłuższego pobytu poza domem,
- nie pozostawiać dzieci bez opieki,
- nie pozwalać dzieciom bawić się ogniem, materiałami pirotechnicznymi i urządzeniami elektrycznymi,
- nie palić śmieci w śmietnikach,
- nie zaprószać ognia w zsypie na śmieci,
- nie zapalać świec stojących pod półkami,
- warto nauczyć dzieci udzielania informacji o pożarze przez telefon oraz umieścić w widocznym miejscu numer telefonu do straży pożarnej (998, 112),


JAK POSTĘPOWAĆ W CZASIE POŻARU

1. Natychmiast zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998 lub 112.

2. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować!

3. Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru. UWAGA! Nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych.

4. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś solą albo sodą do pieczenia. Jeśli ogień powstał w garnku - zakryj go przykrywką.

5. Jeśli zapaliło się twoje ubranie, połóż się na ziemi i obracaj do czasu zduszenia ognia. UWAGA! Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia!

6. W miarę możliwości wyprowadź w bezpieczne miejsce wszystkie osoby, którym zagraża ogień.

7. W razie potrzeby udziel poszkodowanym pierwszej pomocy.

8. Jeśli nie możesz wydostać się z pomieszczenia, w którym jest pożar, trzymaj białą tkaninę w oknie – symbol wezwania pomocy.


PO POŻARZE

1. Nie należy wchodzić do zniszczonego przez ogień budynku, dopóki odpowiednie służby nie stwierdzą, że budynek jest bezpieczny.

2. Nie wolno włączać instalacji elektrycznej oraz podłączać żadnych urządzeń elektrycznych w budynku przed sprawdzeniem ich przez elektryka.

3. Należy wyrzucić żywność, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności.

4. Nie należy wyrzucać zniszczonych przedmiotów zanim nie zostanie przeprowadzona oficjalna inwentaryzacja.

5. Jeśli budynek był ubezpieczony od pożaru, należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Należy zachować wszystkie rachunki napraw i remontów związanych z usuwaniem szkód, gdyż będą przydatne przy ubieganiu się o odszkodowanie.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie