Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Bezpieczeństwo -> Zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi <- Jesteś tu

ZASADY

POSTĘPOWANIA LUDNOŚCI W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI
Z A P A M I Ę T A J !

ZAPACH AMONIAKU, CHLORU I INNYCH TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH WYCZUWALNY JEST ZNACZNIE WCZEŚNIEJ NIŻ OSIĄGNĄ ONE STĘŻENIE ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU I ŻYCIU CZŁOWIEKA.

U W A G A !

W PRZYPADKU PRZEBYWANIA W MIEJSCU GDZIE NASTAPIŁA AWARIA POŁĄCZONA Z UWOLNIENIEM TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH NALEŻY NATYCHMIAST: 
- Opuścić rejon zagrożony kierując się prostopadle do kierunku wiatru. 
- Schronić się w najbliższym budynku w pomieszczeniu usytuowanym na najwyższej kondygnacji - jeśli jest to chlor oraz w piwnicy jeśli to jest amoniak.
- W pomieszczeniu uszczelnić: okna, drzwi, otwory wentylacyjne itp. 
- Powiadomić o zagrożeniu najbliższe otoczenie.
- Wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem. 
- Wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty, gazy itp.).
- Zabezpieczyć w szczelnych pojemnikach żywność. 
- Włączyć radio tub telewizor na program lokalny i stosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach.



AMONIAK - NH3

CHLOR - CL2

Działa silnie drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych, oczy i skórę. Wywołuje przykre uczucie pieczenia w gardle, kaszel, ślinotok, nudności, łzawienie, bóle głowy. Przy wyższych stężeniach powoduje obrzęk płuc, niewydolność krążenia, zapaść, śmierć. Powoduje podrażnienie błon śluzowych nosa, górnych dróg oddechowych i oczu. Wywołuje łzawienie, kichanie, ślinotok, kaszel – łącznie z bólami głowy i w okolicy mostka. Przy wyższych stężeniach występuje obrzęk płuc i śmierć w ciągu kilku godzin wśród objawów duszenia i niewydolności krążenia.

PIERWSZA POMOC

- Poszkodowanego ułożyć wysoko i zapewnić dopływ świeżego powietrza.
- Przy zatruciu doustnym, osobie przytomnej podać do picia 0,5 l wody lub mleka zmieszanego z 4-6 jajami.
- Skażoną skórę obmywać przez 15 min. dużą ilością letniej bieżącej wody.
- Oczy płukać przy odwiniętych powiekach.
- Zapewnić ciepło i bezwzględny spokój.
- Przekazać poszkodowanego lekarzowi.
- NIE STOSOWAĆ SZTUCZNEGO ODDYCHANIA

- Poszkodowanego położyć wysoko, zapewnić bezwzględny spokój i bezruch.
- W razie zatrzymania oddechu stosować sztuczne oddychanie.
- Skażoną skórę zmywać obficie wodą z mydłem. Rany przykryć jałowym opatrunkiem.
- Oczy płukać przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez ok. 15 min.
- Transportować poszkodowanego w pozycji leżącej, a w razie zagrożenia utraty przytomności w pozycji na bok.
- Przekazać poszkodowanego lekarzowi.

ZNAJOMOŚĆ ZASAD OCHRONY PRZED TŚP WARUNKIEM TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane strony



















Licznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie