Informacja o podmiotach
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Informacja o podmiotach <- Jesteś tu
I N F O R M A C J A

I. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nad Dunajcem ; tel. 018/440-10-42
„Dimarco” Firma Usługowo-Handlowa Marek Strzelec, 32-861 Iwkowa 482; tel. 014/684-40-59
SITA Nowy Sącz Spółka z o.o. , 33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 135; tel. 018/441-52-85


II. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem:

Usługi Transportowe i Asenizacyjne, Stanisław Mazurkiewicz, 33-318 Gródek nad Dunajcem, Bartkowa Posadowa 197; tel. 018/440-13-90 Transport Ciężarowy S.C. ”LIZSBEK” Z. i S. Lis 33-395 Chełmiec Świniarsko 7; tel.0604-515-742 SITA Nowy Sącz Spółka z o.o. , 33-300 Nowy Sącz ul. Lwowska 135; tel. 018/441-52-85

POUCZENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i zbieranie powstających odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych ( w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej).

Pozbywanie się zebranych na terenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych musi się odbywać w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art.6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Właściciele nieruchomości są zobowiązani udokumentować wykonywanie obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Gródek n/ Dunajcem zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z jednym z przedsiębiorców wymienionych w pkt I oraz do zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych z jednym z przedsiębiorców wymienionych w pkt II ( w przypadku braku przyłącza do kanalizacji sanitarnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków).
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie