Rożnów
Menu: Menu główne -> Gmina -> Sołectwa -> Rożnów <- Jesteś tu

Podstawowe informacje o sołectwie:

Powierzchnia : 17,35 km2

Liczba mieszkańców: 1986 osób. (stan na 31.12.2009 r.)

Rożnów to pięknie położona miejscowość letniskowa na tzw. szlaku "Północ-Południe". Jej znaczenie historyczne datuje się od XIII w. Tu zamieszkiwały wielkie rody: Rożenów, Zawiszy Czarnego oraz hetmana Tarnowskiego. On to w XVI wieku zbudował warownię nowożytnej fortyfikacji, jedną z niewielu na świecie z zachowanym do dnia dzisiejszego beluardem (XVII i XVIII wiek). Na uwagę zasługuje również dwór z XIX w. Nad miejscowością dominują ruiny zamku Rożenów z XIV wieku i bezwieżowy typ kościoła drewnianego z XVII w. o bardzo bogatym wnętrzu.

Najważniejsze atrakcje:

Ruiny zamku w Rożnowie: - wybudowany w XIV w. na wzgórzu górującym nad Dunajcem. Konstrukcja na planie prostąkąta z wieżą obserwacyjno-obronną. Pierwotnie stanowił własność rodu Rożenów. Pierwszy imiennie udokumentowany właściciel to Stanisław Jaxa Gryfita. Następnie zamek przeszedł we władanie Piotra z Kurozwęk (pocz. XV w). Kolejnym właścicielem zamku był Zawiszy Czarnego a następnie hetmana Tarnowskiego. Zamek został zniszczony prawdopodobnie w poł. XVII w. Obecnie z dumnej siedziby rodu zachowały się jedynie pozostałości wieży oraz dawnej kaplicy zamkowej.

Beluard - kamienne nieukończone obwałowania wzniesione w 1568 r. przez hetmana Jana Tarnowskiego. Stanowią najwcześniejszy przykład nowożytnych fortyfikacji typu starowłoskiego na ziemiach polskich. W skład obwałowań wchodzą: 5-boczny protobastion, piętrowa brama oraz kurtyna muru.

Kościół - drewniany barokowy kościół z 1661 r. pod wezwaniem św. Wojciecha. Fundatorem kościoła był Jan Wielopolski, ówczesny właściciel Rożnowa. Budowla o konstrukcji zrębowej, posiada jedną nawę oraz trójboczne przezbiterium.

Wyposażenie kościoła pochodzi z XVII -XIX w. Najważniejsze zabytki to: polichromia z 1688 r., ołtarz główny z 1700 r. oraz chrzcielnica z 1600 r.

Kościół w Rożnowie

Dwór Stadnickich - położony nieopodal beluardu murowany dwór klasycystyczny. Wybudowany na początku XIX w. jako parterowy z portykiem o 10 kolumnach. Wewnątrz znajdują się klasycystyczne malowidła. Wokół dworu - zabytkowy park, w którym szczególnie wyróżniają się potężne dęby.

Zapora Wodna w Rożnowie - wybudowana w latach 1938 - 1941 betonowa zapora wodna na Dunajcu w Rożnowie pełni funkcję elektrowni wodnej. Zapora ma wysokość 49 m, długość 550 m. Wyposażona jest w 7 przelewów górnych i 5 upustów dolnych. Budowla ma kubaturę ok 450 000 m3.d

Utworzony w wyniku spiętrzenia wody sztuczny zbiornik przyjął nazwę Jeziora Rożnowskiego. Utworzony zbiornik ma powierzchnię ok 1600 ha, długość 22 km, maksymalną głębokość dochodzącą do 30-35 m. Wysokość lustra wody przy średnim stanie wody: 265 m n.p.m. Całkowita pojemność zbiornika to 193 mln m³.

Rożnów to: duża ilość miejsc noclegowych, ośrodków wczasowych, kwater agroturystycznych , dobra baza żywieniowa. Szlaki piesze , rowerowe i samochodowe umożliwiają poznanie regionu , jego ciekawostek i zabytków.

Położenie miejscowości na mapie:


Wyświetl większą mapę
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie