Opłata miejscowa
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty -> Opłata miejscowa <- Jesteś tu

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

1. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;
2. w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. (Podstawa prawna: art. 17 i 19 pkt 1 lit. b) i c) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

W gminie Gródek nad Dunajcem opłacie podlega pobyt w każdej miejscowości na terenie gminy.

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu.


Uchwała nr XVII/95/2011

Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej..

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 nr 142 poz. 1591 z p. zm.), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz.613), uchwały nr XXII/179/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Mał. 2008 nr 834 poz. 6160)  Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. W § 1 uchwały kwotę w wysokości „1,70 zł” zastępuje się kwotą w wysokości „2,00 zł”

 

2. W § 3 ust. 2 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej 

     uchwały.

§ 2.

 

Treść pozostałych zapisów uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§ 4.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłaty miejscowej pobieranej od 2012r.

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik do uchwały Nr XVII/95/2011

                                                                                       Rady Gminy Grodek nad Dunajcem 

                                                                                       z dnia 30 listopada 2011 roku              

                                 

WYKAZ INKASENTÓW OPŁAT MIEJSCOWEJ

                                 

1.

 

Nowobilska Małgorzata

Bartkowa- Posadowa 216; 33-318 Gródek nad Dunajcem - wynajem domków letniskowych, kwater

2.

Nowobilski Janusz

Bartkowa -Posadowa 216; 33-318 Gródek nad Dunajcem - pole namiotowe

3.

Nowobilski Jerzy

Bartkowa- Posadowa 48; 33-318 Gródek nad Dunajcem- wynajem domków letniskowych

4.

Osika –Bocheńska Joanna

Bartkowa -Posadowa 18; 33-318 Gródek nad Dunajcem- gospodarstwo agroturystyczne-wynajem pokoi

5.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SW „BARTEK”

Bartkowa Posadowa 207

33-318 Gródek nad Dunajcem

6.

REST sp. z o.o

Bartkowa –Posadowa 264

33-318 Gródek nad Dunajcem

7.

Gargas Tadeusz

Bartkowa –Posadowa 41;33-318 Gródek nad Dunajcem – wynajem domków letniskowych 

8.

Kobylańska Elżbieta

Gródek nad Dunajcem 1; 33-318-Gródek nad Dunajcem -gospodarstwo agroturystyczne- wynajem pokoi

9.

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Mościckiego 27

adres koresp.Filia  Gródek nad Dunajcem 157

10.

GND sp. z o.o SKA  z siedzibą        w Krakowie

31-101 Kraków  Plac na Groblach 21

11.

Jankowska Anna

Bartkowa- Posadowa 282 Firma Handlowo Usługowa „JAKA”   33-318 Gródek nad Dunajcem- pole kempingowe, obiekty noclegowe

12.

W.Investment sp. z o.o Pensjonat “Cztery Pliszki”

31-056 Kraków Plac Nowy 8

Gródek nad Dunajcem 53

13.

Biernacki Józef

Gródek nad Dunajcem 6; 33-318 Gródek nad Dunajcem – wynajem pokoi gościnnych

14.

ARKA Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej Ośrodek Wypoczynkowo -Szkoleniowy

Gródek nad Dunajcem 153 ;33-318 Gródek nad Dunajcem

15.

JAN-WAR sp. z o.o

Tęgoborze 121; 33-318 Gródek nad Dunajcem 134- wynajem pokoi gościnnych

16.

Ośrodek  Sportowo Turystyczny  -Polski Związek Wędkarski –Koło Kolejarz

Lipie

31-054 Kraków ul. Lubicz  12 A

17.

Wolak Sabina

Podole -Górowa 14 ;33-318 Gródek nad Dunajcem- wynajem pokoi gościnnych

18.

Mikulska Jolanta

Podole-Górowa 122;33-318 Gródek nad Dunajcem- wynajem pokoi gościnnych

19.

Kwaśniewska Maria

Roztoka-Brzeziny 81;33-316 Rożnów -gospodarstwo agroturystyczne, wynajem pokoi

20.

Chochlińska Elżbieta

Roztoka-Brzeziny 185; 33-316 Rożnów – gospodarstwo agroturystyczne, wynajem pokoi

21.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rożnów sp. z o.o.

Rożnów 460; 33-316 Rożnów

22.

ACTION S.A.- Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy        w Rożnowie

Rożnów;

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 46/54

23.

Bazela Małgorzata

Rożnów 5 a; 33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne, wynajem miejsc noclegowych

24.

Bazela Halina

Rożnów 5;33-316 Rożnów – wynajem domków letniskowych, pokoi gościnnych

25.

Hajduga Mieczysław

Rożnów 418; 33-316 Rożnów –gospodarstwo agroturystyczne- wynajem pokoi

26.

Wołowicz Augustyn

Rożnów 360 ; 33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne, wynajem pokoi

27.

Bochenek Dawid

Gródek nad Dunajcem 87;33-318 Gródek nad Dunajcem – wynajem pokoi  gościnnych

28.

Sarna Witold

Bartkowa-Posadowa 134;33-318 Gródek nad Dunajcem –wynajem domków letniskowych

29.

Ziomek Bożena

Rożnów  437,33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne

30.

Hajduk Stanisław

Rożnów 87;33-316 Rożnów - gospodarstwo agroturystyczne –wynajem pokoi

31.

Winiarski Michał

Roztoka-Brzeziny 168; 33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne-wynajem pokoi

32.

Hajduk Janina

Rożnów 14; 33-316 Rożnów gospodarstwo agroturystyczne – wynajem pokoi gościnnych

33.

Sęk Bogusława

Przydonica 108,33-318 Gródek nad Dunajcem -gospodarstwo agroturystyczne-wynajem pokoi

34.

Witowski Stanisław

Rożnów 456 ;33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne- wynajem pokoi

35.

Tobiasz Alicja

Rożnów 23; 33-316 Rożnów- wynajem pokoi

36.

 

Legutko Jan

Roztoka-Brzeziny 154,33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne –wynajem pokoi

37.

Tobiasz Józef

 

Gródek nad Dunajcem 156 – wynajem pokoi

38.

Kwaśniewski Jerzy

Rożnów 358; 33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne- wynajem kwater

39.

Szabla Marek

Rożnów 585; 33-316 Rożnów-gospodarstwo agroturystyczne -wynajem kwater

40.

Kobajło Elżbieta

Bartkowa-Posadowa 126;33-318 Gródek nad Dunajcem- gospodarstwo agroturystyczne-wynajem pokoi

41.

Jurczyk Maria

Rożnów 566; 33-316 Rożnów- wynajem pokoi gościnnych

42.

Wolak Jolanta

Podole Górowa 162;33-318 Gródek nad Dunajcem - wynajem pokoi gościnnych

43.

Krawczyk Paweł

Gródek nad Dunajcem 2;33-318 Gródek nad Dunajcem- gospodarstwo agroturystyczne- wynajem pokoi gościnnych

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie