Archiwum wiadomości
Menu: Menu główne -> Archiwum wiadomości <- Jesteś tu
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 z 30
17.08.2013ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ GMINY! OBECNA NIE BĘDZIE AKTUALIZOWANA!
Zapraszamy wszystkich na nową stronę internetową Gminy Gródek nad Dunajcem. Nowa strona jest dostępna pod adresem www.gminagrodek.pl,  która jeszcze jest w budowie, ale cały czas będzie udoskonalana. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook-u.
12.08.2013Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany MPZP
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
05.08.2013Pozdrowienia z .............. Madagaskaru
Dotarły do nas pozdrowienia z Madagaskaru, nadesłane przez pracującą tam w ramach wolontariatu Olgę Figiel, na stałe mieszkającą w Tropiu. Przekazujemy je więc także dla Czytelników naszej strony internetowej. Olga spędza tam 3 miesiące, a czym się zajmuje ? Odpowiedzią na to pytanie są zdjęcia, które za jej zgodą publikujemy. Madagaskar (malg. Madagasikara, franc. Madagascar; Republika Madagaskaru – Repoblikan'I Madagasikara, République de Madagascar) – państwo położone na wyspie Madagaskar w zachodniej części Oceanu Indyjskiego, u południowo-wschodnich wybrzeży Afryki. Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą na świecie. Na Madagaskarze przeważa hodowla i pasterstwo, występuje również rolnictwo prymitywne, plantacje roślin tropikalnych, eksploatacja drewna, zbieractwo, myślistwo oraz rolnictwo śródziemnomorskie. Występują dwie strefy roślinne: na północy suche lasy podrównikowe, a w centrum i na południu sawanny. Galeria zdjęć
29.07.2013Kalendarz imprez plenerowych - NA ŚLIWKOWYM SZLAKU
...
05.07.2013Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Województwa Małopolskiego w 2013 r
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają kolejną edycję konkursu na  "Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego w 2013 r." Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości. Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie Województwa Małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług, to jest: dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą. W konkursie mogą wziąć udział gospodarstwa agroturystyczne z terenu Województwa Małopolskiego, które wyślą lub złożą osobiście do dnia 19 lipca 2013 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wrazz dokumentacją zdjęciową gospodarstwa we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.
04.07.2013INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 LIPCA 2013 ROKU
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują stale mieszkańcy, w terminach do: 1) 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec, 2) 15 maja za miesiące: kwiecień maj, czerwiec, 3) 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień, 4) 15 listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości domków letniskowych i budynków mieszkalnych zamieszkiwanych czasowo w terminie: 1) do 15 maja za miesiące: maj czerwiec, 2) do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień
04.07.2013Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina". Projekt rozpoczęty!
Od 1 lipca 2013 roku Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje Projekt: Przedszkole „Na dobry początek” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
02.07.2013Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wójt Gminy przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych
28.06.2013INFORMACJA ODNOŚNIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że od 1 lipca 2013 roku zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych realizować będzie SURPAP S.C. z Nowego Sącza i współpracująca z nią Spółka „Dunejec”. 
27.06.2013400 tys. zł na usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych.
Dzięki otrzymanym środkom z Budżetu Państwa wkrótce trzy odcinki dróg gminnych zyskają nowe nawierzchnie. Łącznie planuje się wyremontować 1,2 km nawierzchni uszkodzonych podczas powodzi w 2010 i 2011 roku.
25.06.2013Im się udało- 50 lat razem
25 czerwca w Gródku nad Dunajcem - tradycyjnie w Ośrodku "Arka" spotkały się małżeństwa z 50 letnim stażem. Kilkanaście par uczestniczyło w Mszy Św. koncelebrowanej przez Ks. Proboszczów z naszej gminy. Później pary odbierały medale przyznane przez Prezydenta Polski z rąk Wójta Gminy - Józefa Tobiasza, któremu towarzyszyli Ks. Proboszcz z Przydonicy oraz Pan Zygmunt Paruch - radny powiatowy. Wśród wielu ciepłych słów, które kierowano w tym dniu do Jubilatów były też gratulacje od tarnowskiego Ks. Ordynariusza oraz Starosty nowosądeckiego. Przy obiedzie był czas na wspomnienia, w końcu 50 lat razem to dużo wspólnych doświadczeń. Pary, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w uroczystości odebrały medale i życzenia w domach- dostarczone tam przez Wójta. Galeria zdjęć
23.06.2013Prawie 26 tys. zł na modernizację remizy w Gródku nad Dunajcem
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę rankingową gmin rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach programu Małopolskie Remizy 2013. 25 790 zł przyznano na modernizację remizy w Gródku nad Dunajcem.
20.06.2013XL sesja Rady Gminy
Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie XL zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 roku o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.
19.06.2013Zbiórka elektrośmieci
Wójt Gminy Gródek n/Dunacjem zawiadamia że, w dniu 20 czerwca 2013 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8.00 w dniu 20.06.2013 r przy drogach przejazdowych zbiórki odpadów komunalnych.
12.06.2013Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Podolu - Górowej
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Podolu - Górowej 33-318 Gródek n/Dunajcem 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).
12.06.2013Nabór na stanowisko asystenta rodzinnego przy OPS w Gródku nad Dunajcem
Kierownik   Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracy Asystent Rodziny w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
11.06.2013Komunikat – 10 lecie klubu GKS ZAWISZA
W związku z zaplanowanymi na dzień 29 czerwca 2013r. obchodami 10-lecia powstania Stowarzyszenia gminy Gródek nad Dunajcem: G K S ZAWISZA, i planowanym meczem „ZAWISZA-DZIŚ” - kontra- „ Oldboje ZAWISZY” prosimy o kontakt piłkarzy, którzy od 2003r występowali w barwach naszego Klubu. Zapraszamy do wzięcia udziału w rocznicowych obchodach, a zainteresowanych grą w rocznicowym meczu prosimy o telefoniczne potwierdzenie. Zgłoszenia telefonicznie do Prezesa Klubu Tel. Nr 602328384
06.06.2013Zawody OSP w Rożnowie - 2 czerwca 2013r.
W dniu 2 czerwca 2013 roku na boisku GKS Zawisza w Rożnowie odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach tych wzięły udział również jednostki OSP z Gminy Chełmiec (6 drużyn) i Łososina Dolna (3 drużyny), dla każdej z gmin były to zawody osobne, każda gmina miała swojego zwycięzce. W naszej gminie po bardzo wyrównanej rywalizacji najlepsi okazali się druhowie z OSP Rożnów. Gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach powiatowych!!! Galeria Zdjęć: - 2013 Zawody OSP w Rożnowie
03.06.2013"II Bieg uliczny im. Józefa Szudego"
Stowarzyszenie Biegowe „Pogórze - Bartkowa" – organizator „II Biegu Ulicznego im. Józefa Szudego” uprzejmie informuje o planowanych utrudnieniach w ruchu w związku z organizowanym biegiem Bieg rozpocznie się dnia 13 lipca 2013 roku o godzinie 9.00 w Gminie Gródek nad Dunajcem na drogach/wojewódzkiej nr 975 na 280 odcinku od 1.4 -1.9 i 0.3-1.0 km. / Planowane jest przejście drogą gminną 290674K, 290672K, 290659K, 290673K, 290667K, 290668K, 290670K, 290671K. Bieg zakończy się na placu przy budynku Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem o godzinie 11.30. W związku z powyższym należy liczyć się z ograniczeniami w ruchu na ww drogach w godzinach m. 8:45 a godz. 11:45
29.05.2013Absolutorium dla Wójta Gminy
Wśród wielu spraw będących na porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem było uchwalenie absolutorium dla Wójta Gminy - Pana Józefa Tobiasza. Wcześniej jednak Rada wysłuchała orzeczenia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Również komisja Rewizyjna Rady Gminy przedstawiła własne stanowisko w sprawie absolutorium. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Radni zdecydowali o udzieleniu obecnemu Wójtowi absolutorium. Radni podjęli także uchwały w sprawie likwidacji Filii w Tropiu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Roztoce Brzezinach, zmianach miejscowego planu zagospodarowania gminy, -przyjęli także sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
23.05.2013Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 maja 2013 roku o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.
22.05.2013Zmian organizacji ruchu - osuwisko w Kurowie
Treść komunikatu Firmy REMOST, wykonawcy prac na osuwisku w Kurowie. "W związku z wykonywaniem robót na zadaniu „Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 relacji Dąbrowa – Zakliczyn przez Gródek nad Dunajcem, informujemy iż z dniem 29.05.2013 r. o godz. 7.00 na drodze 975 z Dąbrowy do Zakliczyna nastąpi zmiana organizacji ruchu. Drogą wojewódzką 975 z Dąbrowy do Zakliczyna będą mogły przejechać wyłącznie samochody o masie rzeczywistej nie przekraczającej 7 ton. Pozostałe pojazdy skierowane będą na objazd zgodnie z oznakowaniem. Objazd prowadził będzie od skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w Dąbrowej, przez Łososinę, Jurków, Roztokę, Zakliczyn do Gródka nad Dunajcem. Następna zmiana organizacji ruchu nastąpi końcem czerwca, kiedy to droga wojewódzka 975 będzie całkowicie nieprzejezdna w rejonie osuwiska. W tym czasie będą wykonywane prace ciężkim sprzętem na istniejącej drodze. Zamknięcie całkowite drogi obowiązywać będzie przez okres ok. 2-3 tygodni, po czym z powrotem przywrócony będzie ruch pojazdów o masie rzeczywistej do 7 ton. Powyższa organizacja ruchu obowiązywać będzie do zakończenia robót, czyli do końca sierpnia 2013. Wznowienie ruchu pełno tonażowego nastąpi początkiem września 2013 r. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość kierowców w związku z utrudnieniami w ruchu."
20.05.2013ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania PPOŚ.6220.02.2013
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem z a w i a d a m i a, że na wniosek z dnia 08.05.2013r. (wpływ do Urzędu Gminy: 08.05.2013r.) „Majster Auto Serwis” Zbigniew Rosiek 33-318 Gródek nad Dunajcem Bartkowa Posadowa 243. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”BUDYNEK USŁUGOWY” (WARSZTAT NAPRAWY SAMOCHODÓW ORAZ CZĘŚĆ BIUROWO – SOCJALNO – MAGAZYNOWA I TECHNICZNA) w Gminie Gródek nad Dunajcem Bartkowa Posadowa dz. nr 389/4.
10.05.2013Obwieszczenie nr PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013 o wydaniu decyzji o zmianie decyzji środowiskowej
OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia że dnia 10 maja 2013 r. znak. PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013 - została wydana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem decyzja w sprawie zmiany decyzji z dnia 04.12.2012r. znak: PPOŚ.6220.10D.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie systemu kanalizacji sanitarnej – zlewnia oczyszczalni w Bartkowej Posadowej” w ramach projektu: „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA OBRZEŻACH JEZIORA ROŻNOWSKIEGO”
07.05.2013XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin
26 maja – 1 czerwca XIX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2013. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
29.04.2013Józef Wolak nowym radnym z Tropia
Mieszkańcy Tropia w dniu wczorajszym wybierali radnego swojej miejscowości. Wybory ogłoszono po wygaśnięciu mandatu radnego Józefa Łagosza. Wśród dwóch kandydatów większa ilość głosów otrzymał Józef Wolak ( 64 głosy), Wiesław Mrzygłód otrzymał ich 62, 4 głosy były nieważne.
26.04.2013Stefan Tobiasz - odszedł do domu Pana
W dniu 24 kwietnia zmarł Stefan Tobiasz - mieszkaniec Bartkowej. Był wieloletnim Sołtysem i radnym wsi. Przeżył 81 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 27 kwietnia w kościele parafialnym w Podolu - Górowej. Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego Taty składamy wyrazy wdzięczności za pamięć i okazane wyrazy współczucia. W imieniu Rodziny - Józef Tobiasz
25.04.2013Zawiadomienie o zakończeniu postępowania PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia o zakończeniu postępowania nr PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013 w sprawie wydania decyzji środowiskowej na :„Budowę systemu  kanalizacji sanitarnej – zlewnia oczyszczalni w  Bartkowej Posadowej” w ramach projektu: „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA OBRZEŻACH JEZIORA ROŻNOWSKIEGO”, w  miejscowości: Bartkowa Posadowa, Podole Górowa, Przydonica,
Strony : 2 3 4 z 30
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie