Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 1 3 4 5 z 30
22.04.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podał do publicznej wiadomości: "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - na rzecz dotychczasowych dzierżawców"
22.04.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podał do publicznej wiadomości "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat"
18.04.2013Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem o wydanym postanowieniu
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia że w dniu 17 kwietnia 2013 roku zostało wydane  postanowienie Nr PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – zlewnia oczyszczalni w Bartkowej Posadowej”, w ramach projektu: „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA OBRZEŻACH JEZIORA ROŻNOWSKIEGO”
11.04.2013Napisz "Mały Projekt"
Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż zaplanowane zostały szkolenia dla beneficjentów śliwkowego szlaku zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację tzw. "małych projektów" w ramach PROW 2007-2013. W Gródku nad Dunajcem zaplanowano je w dniu 18.04.2013r. o godz.11.oo w budynku Urzędu Gminy w Gródku n/ Dunajcem.
28.03.2013Obwieszczenie o sprostowaniu nr działki w decyzji PPOŚ.6220.10D.2012
             WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM       Nasz znak: PPOŚ.6220.10D.2012/1P.2013  &nbs...
26.03.2013Zawiadomienie PPOŚ.6220.10D.2012.1zm.2013 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej
Wójt Gminy z a w i a d a m i a strony postępowania o wpłynięciu w dniu 22.03.2013 r. wniosku pełnomocnika „MUR-BET” Adam Dumana działającego w imieniu i na rzecz Inwestora ”Dunajec” Spółki z o.o. 33-318 Gródek nad Dunajcem nr 28, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – zlewnia oczyszczalni w Bartkowej Posadowej”, realizowanego w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego”
17.03.2013Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany MPZP do publicznego wglądu
Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem obejmującego teren w rejonie działek nr: 52 i 53 położonych w Rożnowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 marca do 25 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 6.
11.03.2013Co to jest naziemna telewizja cyfrowa?
Potrzeba zwiększenia efektywności wykorzystania widma częstotliwości, przez zwiększenie ilości kanałów TV w jednym kanale radiowym oraz poprawy jakości obrazu i dźwięku, zaowocowały wypracowaniem standardów telewizji cyfrowej. W Europie zdecydowano, że telewizja cyfrowa będzie nadawana zgodnie ze schematem kodowania i modulacji DVB. DVB jest nazwą, założonego w 1993 roku, Projektu DVB (Digital Video Broadcasting Project). Wyłączenie sygnału analogowego, zastąpienie go cyfrowym wymaga odpowiedniego się do tego przygotowania. Od pewnego czasu część mieszkańców naszej gminy, dysponująca nowymi odbiornikami telewizyjnymi lub posiadające odpowiednie dekodery ogląda program telewizyjny z tej właśnie cyfrowej platformy. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że z dniem 22 kwietnia 2013 r. zostaną wyłączone analogowe nadajniki na Przehybie ( Szczawnica) oraz na Górze Św. Marcina (Tarnów). Od 20 maja przestanie docierać sygnał analogowy z Chorągwicy (Kraków)., Tym samym odbiorcy, którzy do tego czasu nie "przesiądą się" na sygnał cyfrowy stracą możliwość oglądania programów telewizji naziemnej, analogowej. W celu uzyskania pomocy można korzystać ze strony internetowej www.cyfryzacja.gov.pl oraz bezpłatnej info-lini 800 007 788 Osoby korzystające tylko z usług sieci kablowych lub satelitarnych nie muszą niczego zmieniać, gdyż proces zmian dotyczy tylko telewizji naziemnej.
01.03.2013Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany MPZP
Wójt Gminy z a w i a d a m i a o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, obejmującego teren w rejonie działek nr: 259 i 1/48 położonych w Siennej (obręb Zbyszyce) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 marca do 11 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju Nr 6.
26.02.2013Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany MPZP - część tekstowa
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia: · o podjęciu przez Radę Gminy Gródek nad Dunajcem uchwały Nr XXXV/218/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/205/2005 z dnia 23 listopada 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2006 r. Nr 84 poz. 535 z późn. zm.) odnoszącej się do ustaleń dla strefy rolniczo-leśnej, zawartych w § 22 ust. 5 oraz w § 22 ust. 9 pkt 1 lit. b) i pkt 2; · o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
25.02.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podał do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
22.02.2013Nowe zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem
Od 1 lipca 2013 roku zmieniają się zasady gospodarki odpadami. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z nowymi regulacjami w tym zakresie.
21.02.2013Zaproszenie na XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem i n f o r m u j e, że posiedzenie XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 roku o godz.13.oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.
20.02.2013Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej PPOŚ.6220.16D.2012_2013
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej nr 290682K Lipie do Galary na długości 1200m w m. Lipie”.
15.02.2013Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej znak PPOŚ.6220.16Z.2012.2013
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem infomruje, iż zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej nr 290682K Lipie do Galary na długości 1200m w m. Lipie”, jednostka ewidencyjna: Gródek nad Dunajcem; działki nr 7/1, 13/1, 14, 15/3, 17/1, 17/2, 19/2 (obręb Jelna) oraz działki nr 20/1, 21/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/2, 28/1, 34, 46/5, 58/1, 59/1, 60/1, 61/3, 62/1, 62/2, 63 (obręb Lipie), działka nr 751 (obręb Przydonica).
11.02.2013Zawiadomienie o zmianie decyzji środowiskowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rożnowie
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje o zmianie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rożnowie.
06.02.2013Harmonogram zebrań wiejskich w gm. Grodek nad Dunajcem w lutym - marcu 2013 roku
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza harmonogram planowanych zebrań wiejskich w gminie Gródek nad Dunajcem w okresie luty - marzec 2013.
06.02.2013101 urodziny Pani Marii Woźniak z Tropia
Pani Maria Woźniak z Tropia jutro ( 8 lutego) będzie obchodzić 101 urodziny. Urodziła się właśnie 8 lutego 1912 roku w Tropiu. W przededniu urodzin życzenia urodzinowe złożyli drogiej Jubilatce pracownicy Urzędu Gminy, Wójt - Józef Tobiasz i przedstawiciele GOK-u. Pani Maria nadal ma świetna pamięć, potrafi wspomnąć stare czasy ( dla większości z nas) - dużo nam pomogła, kiedy kilka lat temu kompletowaliśmy dokumentację do Brukseli o uznanie naszej fasoli "Piękny Jaś" jako produktu regionalnego. Pięknie wówczas opowiadała o historii uprawy tej rośliny w naszym regionie. Pani Marii składamy życzenia kolejnych lat w zdrowiu.
05.02.2013Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 04 luty 2013 r. zostało wydane postanowienie nr PPOŚ.6220.16P.2012/2013 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej nr 290682K Lipie do Galary na długości 1200m w m. Lipie”.
04.02.2013Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
01.02.2013Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem.
24.01.2013Postanowienie PPOŚ.6220.15.2012 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 23 stycznia 2013 r. zostało wydane postanowienie nr PPOŚ.6220.15.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rożnowie”
23.01.2013Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia że w dniu 14 sierpnia 2012 r. zostało wydane postanowienie nr PPOŚ.6220.11.2012/2013 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : dotyczącego budowy nadziemnego zbiornika na paliwo lotnicze wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 170/7 w Gródku nad Dunajcem
23.01.2013Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1- 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 2- 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
18.01.2013Zaradni i nieporadni. Ranking Gazety Krakowskiej.
Kliknij na obrazek żeby powiększyć
16.01.2013Wykaz wykonawców zimowego utrzymania dróg - drogi gminne
W załączeniu publikujemy wykaz wykonawców odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w poszczególnych sołectwach
11.01.2013Ogłoszenie o naborze wniosków - zadania z zakresu kultury fizycznej
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ogłasza, że: Do dnia 11 lutego 2013r. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a realizujące zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się w formie pisemnej poprzez złożenie oferty o dotację na realizację tych zadań.
10.01.2013Jelna ma nową halę gimnastyczną
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jelnej 12. 01.2013Z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, oświatowych i gminnych, par oraz mieszkańców Uczestniczyli m. in. poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, wicewojewoda Andrzej Harężlak, wicekurator Grzegorz Baran, wicestarosta powiatu nowosądeckiego Mieczysław Kiełbasa, Wójtowie gmin sąsiedzkich . Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele partnerskiej Gminy Solonka na Ukrainie, z wójtem Witalijem Tkaczukiem na czele. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia obiektu, którego dokonał, proboszcz Parafii Sienna, ks. prałat Andrzej Dźwigaj.Otwierając uroczystość, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Józef Tobiasz, stwierdził, że jest już trzecia sala gimnastyczna, budowana zgodnie z programem polepszania lokalnej bazy oświatowej. Podkreślił, zasługi poprzednich i obecnych władz gminy w dzieło budowy. Poinformował, że wybudowana w cyklu trzyletnim sala kosztowała blisko 3 miliony złotych.Galeria zdjęć z imprezy
Strony : 1 3 4 5 z 30
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie