Informacje podatkowe
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty -> Informacje podatkowe <- Jesteś tu

INFORMACJE PODATKOWE


Druki informacji podatkowych obowiązujących od dnia 01.01.2012 roku

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci.doc

4. Informacja w sprawie podatku rolnego.doc

6. Informacja w sprawie podatku lesnego.doc

 


 

Osoby fizyczne są obowiązane do zgłaszania odpowiedniej informacji do Urzędu Gminy - w terminie dwóch tygodni (14 dni) od daty nastąpienia zmiany, która rodzi skutki w prawie podatkowym.

Dotyczy to w szczególności zmian wynikających ze zbycia nieruchomości, zmiany jej charakteru lub podjęcia lub likwidacji działalności gospodarczej na nieruchomości.

Poniżej opublikowane zostały formularze, na których należy składać informację.

Załącznik nr 1 Informacja o nieruchomościach osób fizycznych
Załącznik nr 4 Informacja podatek rolny osób fizycznych
Załącznik nr 6 Informacja podatek leśny osób fizyczne

Informacje podatkowe składane przez osoby fizyczne są weryfikowane przez Urząd Gminy. Za podanie błędnych danych grożą sankcje, określone w ustawie - Kodeks Karny Skarbowy.

Jeśli między informacją złożoną, a danymi posiadanymi przez Urząd Gminy wynikającymi m.in. z informacji złożonych poprzednio, informacji z ewidencji gruntów, innych danych - wynika rozbieżność - podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień.

Jeśli podatnik nie złoży wiarygodnych wyjaśnień, Urząd Gminy może wszcząć w danej sprawie postępowanie podatkowe i przeprowadzić kontrolę u podatnika.

Podanie nieprawdziwych danych obwarowane jest sankcją uregulowania podatku za 5 lat wstecz wraz z odsetkami podatkowymi.

Zgodnie z art 54 kodeksu karnego skarbowego, kto uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie - podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z art. 80 kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie